Általános szerződési feltételek

Bevezetés

Legyen kedves gondosan elolvasni Általános szerződési feltételeinket, hiszen Ön rendelése leadásával elfogadja weboldalunk Általános szerződési feltételeit!

Amennyiben weboldalunk használatával, a rendelés folyamatával, az általunk értékesített szolgáltatásokkal vagy Általános szerződési feltételeinkkel kapcsolatos kérdése van, felveheti velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken.

Szolgáltató adatai

Fogalmak

 • Felek: Szolgáltató és Megrendelő (Fogyasztó/Vállalkozás) együttesen
 • Szolgáltató: lásd az előző pontban
 • Megrendelő: a weboldalunkon (linkcsomag.hu) rendelést leadó személy vagy cég
 • Szolgáltatás: a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás, mely a Szerződés tárgyát képezi
 • Szerződés: a Szolgáltató és a Megrendelő között a weboldalon (linkcsomag.hu) leadott megrendeléssel létrejövő szolgáltatói szerződés
 • Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti áru vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
 • Link: a Megrendelő által meghatározott URL-re mutató, kattintható hivatkozás, melyet a Szolgáltató helyez el különböző weboldalakon
 • Horgonyszöveg/Kulcsszó: A Megrendelő megadja a kulcsszavakat, amelyekből a Szolgáltató horgonyszöveg variációkat készít. A horgonyszöveg a weboldalon látható, kattintható szöveg, mely a korábban megadott linkre/URL-re visz.
 • DA érték: A DA érték egy SEO mérőszám, melyet több mérőszám mellett weboldalak értékének meghatározására használnak. A DA érték az idő múltával változhat.
 • Forgalom/Látogatottság: ez a mérőszám határozza meg, hogy egy adott időszak alatt egy adott weboldalt hány felhasználó látogatott meg
 • Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

ÁSZF hatálya és elfogadása

A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát Általános szerződési feltételeink is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk az Önt és minket megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési, illetve szállítási feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön rendelése leadásával elfogadja a Linkcsomag.hu Általános szerződési feltételeit, mely a megkötésre kerülő szerződéshez tartozik.

Szerződés nyelve és formája

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés a megrendelés leadásával, az Általános szerződési feltételeink elfogadásával jön létre. Azonban a Szolgáltató fenntartja a jogot az egyes rendelések teljesítésének megtagadására, ha a megrendelő weboldalát illegálisnak, etikátlannak vagy egyéb módon nem megfelelőnek ítéli meg.

Ezenfelül a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy elutasítsa azon rendeléseket, amelyek az űrlap hibás kitöltéséből, vagy szándékos manipulációjából adódnak.

Ezenfelül a Szolgáltató kiköti, hogy a nem magyar nyelvű piacra szánt weboldalakat nem tudja a weboldalon feltűntetett áron kiszolgálni.

Árak

Az árak forintban értendők. A weboldal üzemeltetője alanyi adómentes, ennek megfelelően az áraknak ÁFA tartalma nincs. Fenntartjuk az árváltoztatás jogát.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A Megrendelő a szolgáltatás minőségével kapcsolatban, illetőleg tevékenységünket illető kifogásait a következő elérhetőségen juttathatja el hozzánk, amelyre a Szolgáltató 30 napon belül reagál:

Ha panasz esetén a Megrendelő nem ért egyet az ügy kezelésével, akkor a területileg illetékes szakhatósághoz fordulhat: Fogyasztóvédelmi FelügyelőségKormányhivatalKözigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi HivatalaNemzeti Adó és Vámhivatal és Békéltető Testület.

Megvásárolható szolgáltatások köre

A honlapunkon lehetőség van különböző keresőoptimalizálási (SEO) szolgáltatások megvásárlására. Az aktuálisan elérhető szolgáltatásaink elérhetőek a weboldalunk főoldaláról.

A szolgáltatások leírása

A Megrendelőnek lehetősége van megválasztani, hogy milyen DA értékű oldalakról hány darab linket szeretne vásárolni. A Megrendelő megadhatja, hogy a megvásárolt link számának megfelelően mely URL-kulcsszó párt vagy párokat szeretné linképíteni.

A megrendelő megadhatja, hogy egyszeri vagy havi linképítést szeretne igénybe venni. Ezen felül választhat extra szolgáltatásokat is, melyeket a rendelési űrlapon választhat ki.

A Szolgáltató vállalja, hogy a vásárolt link mennyiségnek megfelelő 1000 szavas cikket/tartalmat helyez el különböző weboldalakon, amelyek a Megrendelő által megadott oldalakra mutatnak.

A megrendelt linkek DA értéke a Megrendelő által kiválasztott tartományon belül esik a tartalom kihelyezésének napján. Fontos kiemelni, hogy a DA érték folyamatosan változhat, így a Szolgáltató nem tudja garantálni a DA érték változatlanságát.

A Szolgáltató a linképítés teljesítése során a természetességre törekszik, így – ha írásban vagy telefonon ettől eltérően nem egyeztek meg – a teljesítés maximális időtartama a vásárolt linkek számának kétszeresével egyenlő.

A Szolgáltató rajta kívülálló okok miatt (onsite SEO, technikai SEO, konkurenciák erőssége) nem tud garanciát vállalni az esetleges látogatottság növekedésre, de minden tőle telhetőt megtesz, hogy a Megrendelő a lehető legtöbbet profitálja az együttműködésből.

A Szolgáltató az elvégzett munkáról a teljesítést követően email formájában számol be.

A rendelés menete

 1. A Megrendelő a weboldalon (linkcsomag.hu) a rendelésleadó űrlap segítségével összeállítja a vásárolni kívánt linkeket és szolgáltatásokat.
 2. A szükséges adatok megadása után (linkek száma, URL-ek, kulcsszavak, rendelő adatai stb) a Megrendelő leadja a rendelést.
 3. A Szolgáltató a megrendelést követően manuálisan ellenőrzi az űrlapot, az esetleges hibák vagy tisztázandó kérdések megvitatása érdekében felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel.
 4. Ha a leadott űrlap nem tartalmaz hibát vagy a hibák elhárításra kerültek, a Szolgáltató Díjbekérőt küld a Megrendelő számára.
 5. A Megrendelő átutalással kifizeti a szolgáltatás árát.
 6. A Szolgáltató a pénzösszeg beérkezése után kiállítja a számlát, amelyet a Megrendelő számára emailben megküld.
 7. A Szolgáltató elkezdi a vállalt szolgáltatások teljesítését.
 8. A teljesítést követően munkájáról emailben nyújt tájékoztatást.

A szolgáltatástól való elállás

A szolgáltatástól mind a Szolgáltatónak és mind a Megrendelőnek lehetősége van a munkavégzés megkezdése előtt elállni. A munkavégzés megkezdése minden esetben az átutalás beérkezését követően, a számla kiállításának időpontjától indul.

Szerzői jog

Minden szerzői jog vagy szellemi tulajdonjog a honlapon található bármely szöveg, kép és más anyaggal kapcsolatosan Szolgáltató tulajdonát képezi.

Záró rendelkezések

A Megrendelő és Szolgáltató közötti megbízás akkor is létrejön, ha írásos formában került megállapodásra, például emailben stb., de külön Megbízási szerződés nem készült róla. A megbízás módosítására kizárólag írásban van lehetőség.

A Megrendelő és a Szolgáltató a jogvitáik eldöntésére a magyar jogrendet tekintik irányadónak.